Jegertrening 2018

21.05.2018

Da er det straks klart for en ny runde med jegertrening. Her finner du mannskap og info om priser og datoer.Legg merke til økte priser på ammunisjon. Dette har vært stort sett uendret siden 2015, nå har prisene gått en del opp og vi ser oss nødt til å øke prisene.

Siden kontingenten er økt fra 200 til 250 kroner, øker vi også prisen for oppskyting for ikke-medlemmer. Dette for å holde nivået på besparelsen ved å være medlem på det samme.

Kontingentgiroer er sendt ut til en del, men vi har ikke nådd alle enda. Har du ikke fått skal giroen ligge på skytebanen, denne kan betales når du møter der første kveld.
Forhåpentligvis er alle giroer ute før kveld 2.